Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

GOSPODARKA ROLNA
ORGANICZNA PŁYTA
OBORNIKOWA jako układ modułowy dla poprawy jakości wód gruntowych

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
SEKWENCYJNY SYSTEM
BIOFILTRACJI ŚCIEKÓW jako układ hybrydowy dla poprawy efektywności oczyszczania ścieków

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ NCBR W WYSOKOŚCI 838 157 ZŁ
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 963 125 ZŁ

Projekt Azostop

Zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych oraz menadżerów oczyszczalni ścieków komunalnych do zapoznania się z powstającymi, innowacyjnymi technologicznie produktami o nazwie Organiczna Płyta Obornikowa (OPO) i Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ). Rozwiązania te służą ograniczeniu odpływu związków biogennych (związki azotu i fosforu) z rolniczych i komunalnych źródeł zanieczyszczeń.

Platforma Interesariuszy

Zapraszamy do dyskusji oraz
kierowania pytań
do ekspertów ERCE PAN

Aktualności

Patent na wynalazek pt. "Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków"

Miło nam poinformować, iż decyzją Urzędu Patentowego RP dnia 07 października 2022 r. został nam udzielony Patent na wynalazek pt. "Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków" PL 241486 B1

więcej
Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ) w Szadku

Założenia konstrukcyjne i etapy budowy "Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków (SSBŚ)" do doczyszczania ścieków komunalnych w Gminnej oczyszczalni ścieków w Szadku (woj. łódzkie) - lokalizacja wybrana podczas fazy K projektu.

więcej
Seminarium online poświęcone problemowi eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku

Seminarium odbyło w dniu 04.11.2020 w godz. 11:00-12:30 na platformie zoom. Temat: Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych – doświadczenia polskie i niemieckie”.

więcej