Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

GOSPODARKA ROLNA
ORGANICZNA PŁYTA
OBORNIKOWA jako układ modułowy dla poprawy jakości wód gruntowych

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
SEKWENCYJNY SYSTEM
BIOFILTRACJI ŚCIEKÓW jako układ hybrydowy dla poprawy efektywności oczyszczania ścieków

PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ NCBR W WYSOKOŚCI 838 157 ZŁ
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 963 125 ZŁ

Projekt Azostop

Zachęcamy wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych oraz menadżerów oczyszczalni ścieków komunalnych do zapoznania się z powstającymi, innowacyjnymi technologicznie produktami o nazwie Organiczna Płyta Obornikowa (OPO) i Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ). Rozwiązania te służą ograniczeniu odpływu związków biogennych (związki azotu i fosforu) z rolniczych i komunalnych źródeł zanieczyszczeń.

Platforma Interesariuszy

Zapraszamy do dyskusji oraz
kierowania pytań
do ekspertów ERCE PAN

Aktualności

Dwudniowa konferencja online pt. The 4th Agricultural Revolution: Growing Population and Deriving Changes in Farming Systems”

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji online pt. The 4th Agricultural Revolution: Growing Population and Deriving Changes in Farming Systems”

więcej
Patent na modułową organiczną płytę obornikową

Miło nam poinformować, iż decyzją Urzędu Patentowego RP z 02 lipca 2020 r został nam udzielony patent na wynalazek pt. "Modułowa organiczna płyta obornikowa" PL 235338 B1

więcej
II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” PotamON 2019, Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych 25-27 IX 2019, Łukęcin

Organizatorzy: Wydział Biologii Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie

więcej