Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Konferencja
Dwudniowa konferencja online pt. The 4th Agricultural Revolution: Growing Population and Deriving Changes in Farming Systems”

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ – Partner Konferencji Naukowej - THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE 2020 – AGRICO 2020, 26 – 27 November 2020, Bangkok, Thailand, zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji online pt. The 4th Agricultural Revolution: Growing Population and Deriving Changes in Farming Systems”, i do nadsyłania referatów naukowych z różnych dziedzin nauki oraz do zaprezentowania nowych osiągnięć i wyników badań w dziedzinie rolnictwa.

Strona konferencji :https://agroconference.com/