Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Opo
Etapy konstrukcji dwóch modułowych Organicznych Płyt Obornikowych w lokalizacjach wybranych podczas fazy K

Każda modułowa OPO składa się z horyzontalnej części pod miejscem składowania obornika (złoże w pozycji poziomej) oraz złoża w pozycji pionowej (wertykalnej) umiejscowionego na drodze spływu odcieków. Poziome i pionowe złoża zostały zbudowane z 3 lub 2 warstw z wykorzystaniem poszczególnych modułów wypełnionych odpowiednio przygotowanym substratem (będącym źródłem węgla dla mikroorganizmów) oddzielonych od siebie warstwami gleby.

Dla intensyfikacji korzystnych procesów stymulujących przemiany azotu do części horyzontalnej oraz wertykalnej wprowadzono szczepionkę składającą się z wyselekcjonowanych szczepów bakterii hodowlanych uzyskanych w warunkach laboratoryjnych, wykazujących wysoką aktywność denitryfikacyjną.

zd1

zd2