Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki,
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, 7 X 2019, Łódź

Kongres jest inicjatywą cykliczną, której celem jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. Poprzez uczestnictwo w panelach dyskusyjnych i sesjach tematycznych udział w nim biorą przedstawiciele środowisk biznesowych, samorządowych, sfery badawczo – naukowej, organizacji oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój biogospodarki, zarówno z Polski, jak i z Europy. Jest to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie międzynarodowym, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wzrostu eksportu oraz promocji nie tylko województwa, ale przede wszystkim łódzkich przedsiębiorców.

https://elodzkie.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-kongres-biogospodarki-2019

Temat wystąpienia: „Biotechnologie w oparciu o procesy denitryfikacji i nitryfikacji dla ograniczania odpływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł punktowych i obszarowych w celu realizacji Dyrektywy Azotanowej i Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej”

dr Agnieszka Bednarek, dr Sebastian Szklarek, prof. Joanna Mankiewicz-Boczek, dr Liliana Serwecińska, dr Katarzyna Dziedziczak, mgr Bogusław Kowalski, dr Jerzy Mirosław Kupiec, prof. Maciej Zalewski.