Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Zielone Oczyszczalnie z Łasku Mikronatura Środowisko z Poznania
Rozpoczęcie drugiej fazy projektu AZOSTOP

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii rozpoczęło drugą fazę projektu AZOSTOP. Nowymi partnerami w realizacji fazy B+R są firmy Zielone Oczyszczalnie z Łasku oraz Mikronatura Środowisko z Poznania. Obecnie powstają prototypy Organicznej Płyty Obornikowej oraz Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków.

Poligony demonstracyjne zostaną przetestowane w dwóch gospodarstwach hodowlanych produkujących nawóz organiczny w postaci obornika trzody chlewnej i trzody bydlęcej oraz w oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości do 100 m3/doba.. Monitoring tych systemów pozwoli na opracowanie dokumentacji technicznej produktów końcowych gotowych do wykorzystania komercyjnego.