Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Spotkanie Przedstawicieli Powiatu Radomszczańskiego
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI JST POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

W dniu 16 lutego 2018 roku w Radomsku odbyło się spotkanie przedstawicieli Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN z przedstawicielami  Rady Powiatu Radomszczańskiego oraz Wójtami Gmin Powiatu Radomszczańskiego, na którym omówiono zastosowanie nowych wynalazków  opracowanych przez naukowców. Następnie odbyły się konsultacje społeczno - rynkowe w celu pozyskania partnerów zainteresowanych wdrożeniem innowacyjnych produktów. Podczas spotkania z władzami Starostwa dokonano wstępnej analizy miejsc i możliwości stworzenia prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków w oczyszczalni ścieków w Gminie Gomunice.