Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Spotkanie z Rolnikami
SPOTKANIE Z ROLNIKAMI

W dniu 26 lutego 2017 roku, w Gminie Kodrąb odbyło się spotkanie przedstawicieli Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN z mieszkańcami Dmenina, na którym omówiono założenia konstrukcyjne Organicznej Płyty Obornikowej oraz korzyści wynikające z zastosowania nowego wynalazku. Uczestnikami spotkania byli głównie rolnicy zajmujący się hodowlą bydła. W wyniku przeprowadzonych konsultacji ERCE PAN otrzymało propozycję współpracy od jednego z rolników na instalację eksperymentalnej Organicznej Płyty Obornikowej w gospodarstwie hodowlanym liczącym 60 szt. bydła.