Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Patent na wynalazek pt. "Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków"

Miło nam poinformować, iż decyzją Urzędu Patentowego RP dnia 07 października 2022 r. został nam udzielony Patent na wynalazek pt. "Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków" PL 241486 B1 [ Więcej ]

Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ) w Szadku

Założenia konstrukcyjne i etapy budowy "Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków (SSBŚ)" do doczyszczania ścieków komunalnych w Gminnej oczyszczalni ścieków w Szadku (woj. łódzkie) - lokalizacja wybrana podczas fazy K projektu. [ Więcej ]

Seminarium online poświęcone problemowi eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku

Seminarium odbyło w dniu 04.11.2020 w godz. 11:00-12:30 na platformie zoom. Temat: Zanieczyszczenie wód a problem eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Możliwości redukcji emisji z zastosowaniem metod renaturyzacyjnych oraz rozwiązań denitryfikacyjnych – doświadczenia polskie i niemieckie”. [ Więcej ]