Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Etapy konstrukcji dwóch modułowych Organicznych Płyt Obornikowych w lokalizacjach wybranych podczas fazy K

Każda modułowa OPO składa się z horyzontalnej części pod miejscem składowania obornika (złoże w pozycji poziomej) oraz złoża w pozycji pionowej (wertykalnej) umiejscowionego na drodze spływu odcieków. [ Więcej ]

Zapytanie ofertowe - opracowanie inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, poszukuje osoby do realizacji zadania polegającego na opracowaniu inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków do projektu TANGO2/339929/NCBR/2017 pn “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" AZOSTOP. [ Więcej ]

Rozpoczęcie drugiej fazy projektu AZOSTOP

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii rozpoczęło drugą fazę projektu AZOSTOP. Nowymi partnerami w realizacji fazy B+R są firmy Zielone Oczyszczalnie z Łasku oraz Mikronatura Środowisko z Poznania. [ Więcej ]