Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, 7 X 2019, Łódź

Kongres jest inicjatywą cykliczną, której celem jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. [ Więcej ]

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "RevitaLife 2019", 7-8 XI 2019, Szczecinek

W dniach 7-8 listopada 2019 r. w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "RevitaLife 2019", zgłębiająca tematykę metod rewitalizacji i rekultywacji wód. Krajowa czołówka ekspertów i naukowców, zajmujących się na co dzień stanem wód wymieniała się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi stosowania zabiegów rewitalizacyjnych oraz związanych z nimi zagrożeń i problemów. [ Więcej ]

Etapy konstrukcji dwóch modułowych Organicznych Płyt Obornikowych w lokalizacjach wybranych podczas fazy K

Każda modułowa OPO składa się z horyzontalnej części pod miejscem składowania obornika (złoże w pozycji poziomej) oraz złoża w pozycji pionowej (wertykalnej) umiejscowionego na drodze spływu odcieków. [ Więcej ]