Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Faq

Organiczna Płyta Obornikowa (OPO)

Kiedy będzie możliwy zakupu OPO na rynku oraz jaki będzie koszt produktu?

Zakup OPO będzie możliwy najpóźniej pod koniec 2019 roku. Szacunkowy koszty wytworzenia OPO o powierzchni ok 10 m2 wynosi ok 2 tyś. zł. Zaletą OPO są niskie koszty inwestycji , montażu, czy eksploatacji oraz stała wydajność zachodzących procesów produktu, niezależna od sezonowych zmian klimatu.

Jakie wymiary posiada jedna płyta obornikowa i czy istnieje możliwość samodzielnego montażu tego produktu?

Organiczna Płyta Obornikowa składa się z identycznych elementów w rozmiarze ok. 1m*1m*0,5m, które można tak konstruować, aby stanowiły zarówno poziomą warstwę ochronną pod składowiskiem obornika oraz barierę pionową uniemożliwiającą odpływ zanieczyszczeń do wód gruntowych. Elementy OPO można instalować samodzielnie na terenie gospodarstwa.

W jakich miejscach można zainstalować płytę obornikową? W oborach, na polu?

Organiczna Płyta Obornikowa może być montowana przy obiektach chowu zwierząt, na polu lub w każdym innym miejscu w celu zabezpieczenia wód gruntowych przed wyciekiem szkodliwych pierwiastków ze składowiska obornika.

Czy płyta obornikowa wymaga szczególnych warunków przechowywania? Czy jest odporna na mróz lub wysokie temperatury oraz jaki powinien być wskaźnik wilgotności gruntu?

Organiczna Płyta Obornikowa jest tak skonstruowana, aby nie wymagała szczególnych warunków do przechowywania i aktywnej pracy. Jest odporna na wahania temperatur i wilgotności. Jedynie po ulewnych deszczach lub długotrwałych suszach można zaaplikować dodatkowo aktywator w celu utrzymania wysokiej wydajności pracy OPO.

Jaki jest realny czas eksploatacji płyt? W jakim czasie konieczna będzie wymiana płyt?

Organiczna Płyta Obornikowa powinna aktywnie pracować przez okres minimum 10 lat bez potrzeby wymiany złoża. Natomiast przy ewentualnych długotrwałych suszach czy ulewach można OPO zasilić dodatkową dawką mikrobiologicznych aktywatorów w celu wydłużenia jej pracy.

 

Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków (SSBŚ)

W jakich oczyszczalniach ścieków można zastosować Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków ze względu na normy wydajności RLM, czy tzw. przepustowości danej jednostki?

Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków zaprojektowany jest dla małych oczyszczalni ścieków do 2000 RLM (I klasa wielkości OŚ), o przepływie poniżej 100 m3/dobę.

Jaki jest przewidywany koszt realizacji inwestycji?

Koszt inwestycji jest sprawą indywidualną i musi być dopasowany do parametrów technicznych oczyszczalni ścieków i analizy problemów z jakimi parametrami oczyszczalnia ma kłopot. Szacowany koszt inwestycji może wynieść około 39000-49000 PLN (wartość ta jest wartością szacunkową i nie stanowi oferty).

Jakie jest zastosowanie SSBŚ oprócz oczyszczalni ścieków komunalnych?

Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków po odpowiedniej adaptacji produktu może stanowić System służący doczyszczaniu wód powierzchniowych np. wód odprowadzanych kanałami melioracyjnymi.

W jakich technologiach oczyszczania ścieków można zastosować przedstawioną metodę?

Dotychczasowe badania wykazują, że ścieki odprowadzane z małych oczyszczalni ścieków cyklicznie przekraczają wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń związkami biogennymi. Sekwencyjny System Biofiltracji Ścieków powinien służyć jako dodatkowy element doczyszczający ścieki, szczególnie podczas awarii oczyszczalni, kiedy SSBŚ jest jedynym elementem mogącym doczyścić ścieki i przeciwdziałać skażeniu ekosystemu rzecznego będącego odbiornikiem ścieków.

Jaki jest czas eksploatacji Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków?

Czas eksploatacji zależy w prosty sposób od jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni. Im lepszej jakości ścieki tym system będzie efektywniej doczyszczał ścieki przez dłuższy okres czasu, im ścieki są bardziej zanieczyszczone tym ten okres będzie oczywiście krótszy.