Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
 ochrona wód płynących” PotamON 2019, Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych 25-27 IX 2019, Łukęcin
II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” PotamON 2019, Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych 25-27 IX 2019, Łukęcin

Organizatorzy: Wydział Biologii Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie

Zmiany hydrologiczne rzek powodowane szeroko rozumianą działalnością człowieka wpływają na przeobrażanie się biocenoz wodnych. Problem ten, dotyczy nie tylko samej przyrody, ale również środowiska człowieka, które jest poddawane zagrożeniom powodziowym lub z drugiej strony długotrwałym okresom suszy. Wymiana doświadczeń, podczas spotkania w ramach konferencji PotamON 2019 skłoniła uczestników do owocnej dyskusji i do ustalenia wspólnych wniosków istotnych dla zrównoważonego korzystania z wód płynących.

http://www.pth.home.pl/portal/index.php/konferencje-warsztaty-sympozja/28-potamon-2019

Temat wystąpienia: „Bariery denitryfikacyjne do redukcji zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych – podsumowanie doświadczeń z kilku lat badań terenowych”

dr Agnieszka Bednarek, dr Sebastian Szklarek, prof. Joanna Mankiewicz-Boczek, dr Liliana Serwecińska, dr Katarzyna Dziedziczak, mgr Bogusław Kowalski, dr Jerzy Mirosław Kupiec, prof. Maciej Zalewski.