Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Kontakt

Tylna 3, 90-364 Łódź.

+(48) 42 681 70 06

azostop@erce.unesco.lodz.pl