Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Organiczna Płyta Obornikowa (OPO)

  • Home
  • /
  • Organiczna Płyta Obornikowa (OPO)

ORGANICZNA PŁYTA OBORNIKOWA DLA GOSPODARSTW HODOWLANYCH 

Celem Projektu Azostop jest opracowanie produktu o nazwie Organiczna Płyta Obornikowa, posiadającego właściwości znacznego ograniczania odpływu zanieczyszczeń azotowych ze składowisk obornika do wód gruntowych.

Organiczna Płyta Obornikowa (OPO) to produkt przeznaczony dla rolników, którzy zamierzają swoje gospodarstwa dostosować do wymogów zawartych  w projekcie „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych”. Dokument ten wyznacza okresy stosowania nawożenia, warunki przechowywania nawozów naturalnych, dawki i sposoby nawożenia azotem. Program działań wyznacza także terminy dostosowania miejsc do przechowywania obornika w zależności od ilości jednostek DJP w gospodarstwie. Niewłaściwe przechowywanie odchodów zwierząt niesie poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego. W związku z powyższym niezwykle istotne staje się wdrażanie skutecznych, niskokosztowych rozwiązań i technologii chroniących środowisko wodne. 

OPO zostanie opracowana na podstawie wytycznych zawartych w zgłoszeniu patentowym (2016) na podstawie uzyskanych przez zespół ERCE PAN wyników badań otrzymanych w ramach wcześniej realizowanego projektu bazowego  MIKRAZO (NCBR PBS1/A8/5/2012). Skonstruowany w ramach projektu Azostop system OPO zostanie przetestowany w gospodarstwach ze źródłem nawozu w postaci dwóch rodzajów obornika: trzody chlewnej i trzody bydlęcej. Potwierdzona badaniami wysoka efektywność redukcji związków azotu w złożach testowanych w projekcie bazowym MIKRAZO, dochodząca do 90 %, a także wieloletni okres ich działania - około 10 lat stanowi podstawę do przekształcenia prototypu OPO w produkt do sprzedaży.

Miło nam poinformować, iż decyzją Urzędu Patentowego RP z 02 lipca 2020 r został nam udzielony patent na wynalazek pt. "Modułowa organiczna płyta obornikowa" PL 235338 B1 więcej