Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
UNESCO Ecohydrology Workshop and Scientific Advisory Committee Faro
ERCE PAN W PORTUGALII

W dniach 27.02-2.03.2018 roku w Portugalii odbyło się spotkanie UNESCO Ecohydrology Workshop and Scientific Advisory Committee Faro,  w którym wzięło udział 29 osób z 22 krajów m.in. z Portugalii, Holandii, Włoch, USA, Francji, Grecji, Etiopii, Chin, Indonezji, Argentyny, Ekwadoru, Kolumbii oraz Polski. Uczestnikami byli przedstawiciele administracji sektora wodnego i środowiskowego, przedstawiciele UNESCO IHP, osoby reprezentujące jednostki naukowo-badawcze oraz firmy zainteresowane współpracą i wdrożeniem Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków oraz Organicznej Płyty Obornikowej. Najważniejsze pytania kierowane do przedstawicieli Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN dotyczyły kosztów konstrukcji SSBŚ i OPO w terenie oraz efektywności i trwałości tych rozwiązań.