Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Seminarium
Seminarium online poświęcone problemowi eutrofizacji Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku

Tło wydarzenia: Znaczne ilości substancji biogennych, spływające ze zlewni, degradują siedliska wodne i od wód zależne, ograniczając wartość świadczeń ekosystemowych w dolinie Odry i jej dopływów, na Zalewie Szczecińskim i Zatoce Pomorskiej. Zanieczyszczenie wód stanowi również często przeoczaną barierę migracyjną dla cennych ryb wędrownych, co prowadzi do drastycznego spadku ich populacji. Wszystko to wpływa negatywnie na funkcjonowanie szeregu sektorów gospodarki, od rolnictwa, przez rybołówstwo, po turystykę.

W trakcie seminarium eksperci przedstawią nowatorskie, wciąż rzadko stosowane metody ograniczania i neutralizacji niepożądanych emisji biogenów oraz podnoszenia zdolności samooczyszczania ekosystemów wodnych, zgodne z nowoczesną wiedzą o funkcjonowaniu wody w krajobrazie.