Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - opracowanie inżynieryjno-technicznego prototypu Organicznej Płyty Obornikowej

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, poszukuje osoby do realizacji zadania polegającego na opracowaniu inżynieryjno-technicznego prototypu Organicznej Płyty Obornikowej do projektu TANG02/339929/NCBR/2017 pn "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" AZOSTOP.

Ofertę należy złożyć w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN Łódź, 90-364, ul. Tylna 3 lub wysłać fax: (42) 681 30 69 lub przesłać w formie elektronicznej mail: azostop@erce.unesco.lodz.pl w terminie do dnia 26.04.2019 roku, do godz. 15.00