Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - opracowanie inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, poszukuje osoby do realizacji zadania polegającego na opracowaniu inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków do projektu TANGO2/339929/NCBR/2017 pn “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" AZOSTOP.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac w zakresie opracowania inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków do projekt TANGO2/339929/NCBR/2017 pn “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" zgodnie z Załącznikiem nr 5  do Zapytania Ofertowego.

Ofertę należy złożyć w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN Łódź, 90-364, ul. Tylna 3 lub wysłać fax: (42) 681 30 69 lub przesłać w formie elektronicznej mail: azostop@erce.unesco.lodz.pl,  w terminie do dnia  31.05.2019 roku, do godz. 12.00