Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” PotamON 2019, Biocenozy wód płynących w kontekście zmian hydrologicznych 25-27 IX 2019, Łukęcin

Organizatorzy: Wydział Biologii Uniwersytet Szczeciński, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie [ Więcej ]

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki, 7 X 2019, Łódź

Kongres jest inicjatywą cykliczną, której celem jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki. [ Więcej ]

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "RevitaLife 2019", 7-8 XI 2019, Szczecinek

W dniach 7-8 listopada 2019 r. w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "RevitaLife 2019", zgłębiająca tematykę metod rewitalizacji i rekultywacji wód. Krajowa czołówka ekspertów i naukowców, zajmujących się na co dzień stanem wód wymieniała się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi stosowania zabiegów rewitalizacyjnych oraz związanych z nimi zagrożeń i problemów. [ Więcej ]