Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Konferencja Naukowa "RevitaLife 2018"

Problemy z czystością wód, powody ich występowania, a także różnorodne metody radzenia sobie z nimi - tak w skrócie można opisać tematykę rozmów, wykładów i niejednokrotnie burzliwych dyskusji, toczących się w trakcie drugiej edycji szczecineckiej Konferencji Naukowej "RevitaLife 2018", odbywającej się w tych dniach w szczecineckim Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior. [ Więcej ]

Międzynarodowy Kongres Biogospodarki Łódzkie 2018

6! Bio w Łodzi. Wielkimi krokami zbliża się szósta edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. [ Więcej ]

Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów

12 lipca 2018 został podpisany dokument zawierający nowe wytyczne dotyczące m.in. sposobu, miejsca i czasu przechowywania gnojówki, gnojowicy oraz obornika wykorzystywanych jako nawóz naturalny. [ Więcej ]