Innowacyjne produkty biotechnologiczne dla rolnictwa i gospodarki ŚCIEKOWEJ OGRANICZAjĄCE ZANIECZYSZCZANIE WÓD

Aktualności

  • Home
  • /
  • Aktualności
Zapytanie ofertowe - opracowanie inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, poszukuje osoby do realizacji zadania polegającego na opracowaniu inżynieryjno-technicznego prototypu Sekwencyjnego Systemu Biofiltracji Ścieków do projektu TANGO2/339929/NCBR/2017 pn “Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów biotechnologicznych dla rolnictwa i gospodarki ściekowej w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód" AZOSTOP. [ Więcej ]

Rozpoczęcie drugiej fazy projektu AZOSTOP

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii rozpoczęło drugą fazę projektu AZOSTOP. Nowymi partnerami w realizacji fazy B+R są firmy Zielone Oczyszczalnie z Łasku oraz Mikronatura Środowisko z Poznania. [ Więcej ]

Zapytanie ofertowe - opracowanie inżynieryjno-technicznego prototypu Organicznej Płyty Obornikowej

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN w Łodzi, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, poszukuje osoby do realizacji zadania polegającego na opracowaniu inżynieryjno-technicznego prototypu Organicznej Płyty Obornikowej. [ Więcej ]